ALKOL BAĞIMLILIĞI

“Kişi önce alkolü içer,

Sonra alkol alkolü içer,

Sonunda alkol kişiyi içer”

                    Latin Atasözü

Aşağıdakilerden üçü ya da daha fazlasının 12 aylık bir dönem içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkması halinde alkol bağımlılığından bahsedilir.

· Direnç artımı olması (aynı etkiyi sağlamak için giderek daha fazla miktarlarda alkol kullanma gereksinimi)

· Yoksunluk belirtilerinin gelişmiş olması

· Alkolün çoğu zaman tasarlandığından daha fazla miktarlarda ve daha uzun süre kullanılması

· Alkolü bırakmak ya da denetim altına almak için sürekli bir istek ya da boşa çıkan çabalar gösterme

· Alkolü sağlamak, kullanmak ya da etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcama

· Alkol kullanımı yüzünden önemli toplumsal, mesleki etkinlikler bırakılır ya da azaltılır

· Alkolün neden olduğu fizik ya da psikolojik bir sorunun olduğu bilinmesine karşın alkol kullanımının sürdürülmesi

Alkolün kötüye kullanımı

Aşağıdakilerden üçü ya da daha fazlasının 12 aylık bir dönem içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkması halinde alkol kötüye kullanımından bahsedilir.

· Kişinin işte, evde veya okulda alması gereken sorumlulukları alamama ile sonuçlanan yineleyici biçimde alkol kullanımı

· Fiziksel tehlike yaratabilecek durumlarda (örneğin araç kullanırken) yineleyici biçimde alkol kullanma

· Alkol kullanımına bağlı olarak yaşanan yasal sorunlar (alkole bağlı tutuklanmalar)

· Alkol kullanımının neden olduğu yineleyici toplumsal ya da kişiler arası sorunlara karşın sürekli alkol kullanma (tartışmalar, kavgalar, fiziksel saldırı)

Madde kullanımının sosyal yaşamda ve kişinin yakınlarıyla ilişkisinde yineleyici ve kalıcı sorunlara yol açmış olmasına rağmen madde kullanımını sürdürme.

Alkol bağımlılığına eşlik eden ruhsal bozukluklar

· Antisosyal kişilik bozukluğu

· Depresyon

· Anksiyete bozuklukları

· Şizofrenik bozukluk

Tedavi

Alkol bağımlılığı ve kötüye kullanımının tedavisinde her şeyden önemlisi kişinin bu konuda istekli olup olmamasıdır. Kişinin tedaviye karşı isteği ve direkt olarak katılımı çok önemlidir. Bunun yanı sıra aile ve arkadaş çevresinin desteği de önem taşımaktadır.

Hastanede akut dönemde kişinin alkolden arındırılması sağlanır. Alkol alınmadığında ortaya çıkan sıkıntılar ilaçlarla azaltılır. Uyku bozukluğu, titreme, sıkıntı gibi belirtiler giderilmeye çalışılır. Alkol alma isteğini azaltmaya yardımcı olacak ilaçlar verilir. Alkol bağımlılığı ve kötüye kullanımının tedavisi uzun süreli bir tedavi gerektirir. Bu süreçte aile görüşmeleri, grup toplantıları, bilinçlendirme toplantıları ve bireysel görüşmeler yapılır.

  • İzlenme :3.794