DEMANS (BUNAMA)

Demans (bunama) zihinsel işlevlerden bellek, soyut düşünce ve yargılamada bozulma ile giden bir durumdur.

Bunamada Görülen Belirtiler

Kişinin günlük işlerini etkileyecek derecede unutkanlık olması

Konuşmada bozulma ya da konuşamama

Yargılama yetisinde bozulma

Kişilik değişiklikleri

Bulunulan yeri, zamanı ve kişileri tanıyamama

Soyut düşüncede bozulma

Davranışlarda değişiklikler (saldırgan olma)

Basit hesapları yapmada zorlanma

Yakın çevresindeki kişileri tanıyamama

Hezeyanlar

Görsel ve işitsel halüsinasyonlar

Yemek yeme, giyinme, traş olma gibi becerilerde bozukluk

Yargılama bozukluğuna bağlı uygunsuz cinsel davranışlar gösterme

Görülme Sıklığı

Demans yaşla birlikte sıklığı artan bir durumdur.65 yaş ve üzerindeki grupta orta ve ağır derecede demans görülme oranı %5’dir. Bu oran 85 yaş ve üstünde %20-22’lere kadar çıkmaktadır.

Demans Tipleri

Alzheimer Tip Demans ( En sık görülen tipidir)

Vasküler Demans

Fronto Temporal Demans

Tedavi

Demans tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar hastada oluşan işlevsel bozulmaları giderme ya da hafifletmeyi sağlar. Demans sırasında hastalığa eşlik eden depresyon, anksiyete, psikotik belirtiler ve davranış bozuklukları için de ilaç kullanımı gerekir. Yaşlılarda mümkün olduğunca düşük doz ilaç kullanılmalıdır. Hastaların kullandığı eşyalar, bulundukları mekanların değişimi şaşkınlık yaratır. Değişikliklere uyum sağlamaları çok zordur. Yaşadıkları ortamda tehlike oluşturacak (ateşli silah, kesici alet gibi) eşyalar bulundurulmamalıdır. Yalnız başına banyo yapma, yemek pişirme, sigara kullanma bu hastalar için potansiyel tehlike oluşturacak aktivitelerdir.

Tedavide en önemli konulardan biri hasta yakınlarının bilgilendirilmesidir. Bu hem hasta hem de aile bireylerinin sorunlarla başa çıkabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

 

  • İzlenme :4.981