DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk ve ergenlik döneminin en önemli ruhsal sorunları arasında yer almaktadır. Çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde de etkileri devam eden nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Zamanında tanınmaz ve tedavi edilmez ise başta anne baba ve kardeşlerle ilişkiler olmak üzere, arkadaş ilişkileri, okul ve diğer sosyal ortamlarda ciddi uyum sorunlarına yol açar. Özellikle ergenlerde riskli sağlık davranışlarının artmasına ve ciddi zararlara yol açmaktadır. 

Yaygınlık

DEHB nun toplumda görülme oranı % 5-8 kadardır. Çocuklukta daha sık görülen bu sorun ergenlikte ve erişkinlik döneminde de devam edebilir. Erkeklerde bu bozukluğun görülme sıklığı 3 ile 5 kat daha fazladır. Kızlarda dikkat  eksikliğinin, erkeklerde  ise  hiperaktivitenin  daha sık  görüldüğü  bildirilmektedir. Çocukluk ve ergenlik döneminde yeterli tedavi desteği alamayan vakalarda erişkinlik döneminde de ciddi sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Erişkinlik döneminde iş ve aile kurmada ve sürdürmede yetersizlik en önemli sorunların başında gelmektedir.

DEHB nun tanımlanmasında üç kavram önemlidir.

Dikkat eksikliği

Bir  konuya odaklamada güçlük, uzun  süre  bir  konuya   yoğunlaşamama, oyun  ve  benzeri  etkinliklere  kendini  verememe, ders  çalışmak ve ödev yapma isteğinin olmaması, çok  çabuk  sıkılma  durumunun olması  ile  karakterize  bir  durumdur.  Anne  baba  zoru  ile  derse  oturup kısa  sürede   bırakma  eğilimi  vardır.  Dağınık ve düzensizdirler. 

Hiperaktivite         

Artmış motor ve fiziksel  akvite durumudur. Sürekli  hareket  halinde  olma, düz duvara  tırmanma, motor takılmış bir halleri  vardır.  Aşırı  hareketlilikle çevreye rahatsızlık verme eğilimi  fazladır.  Aşırı  hareketlilik  kaza sonucu  yaralanmalara ve  çevrelerindeki kişilere  zarar vermeye   yol  açabilir.

Dürtüsellik

Sonucunu  düşünmeden hareket etme, sırasını  beklemede   güçlük, sabırsızlık vardır. Sorular tamamlanmadan  cevaplama  eğilimi  faladır. Derste yerinde oturamama,  dikkatini  odaklayamama, algılama bozukluğu okul yaşamında  ciddi  sorunlara yol  açar.

 

Belirtileri ve tipleri

DEHB nun üç  klinik tipi  mevcuttur.

1.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, birleşik tip

2. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkatsizliğin baskın olduğu tip

3. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, hiperaktivite ve dürtüselliğin baskın olduğu tip

Birlikte görülen ruhsal bozukluklar

Davranım bozukluğu, Alkol ve madde kullanım bozuklukları, Karşı gelme bozukluğu, Depresyon ve Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları tabloya eşlik edebilir. DEHB na bu durumlardan biri ya da bir kaçı eşlik ediyorsa tedaviyi zorlaştırabilir.

Tedavi

DEHB sosyal ilişkiler ve okul performansını olumsuz etkilemesi nedeni ile etkin bir şekilde tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi ile işlevselliğin düzeltilmesi, kişilerarası ilişkiler ve okul performansının düzeltilmesi amaçlanır. Tedaviye ailenin ve öğretmenlerin katılımı tedavi başarısını artırır. Aile ve öğretmene DEHB anlatılmalı, sorunun söz dinlememe, yaramazlıktan öte bir durum olduğu, nörobiyolojik bir kökeni olduğu ve özellikle ilaç tedavisi gereği detaylı anlatılmalıdır. İlaçlarla ilgili ön yargılar, toplumdaki yanlış algıların düzeltilmesi tedavi uyumunu artırır.

İlaç tedavisi ilk sırada kabul gören  bir  tedavidir. Bu amaçla sıklıkla psikostimulan olarak adlandırılan ilaçlar kullanılmaktadır.  Kısa ve uzun etkili olanları mevcuttur.  Klinik etkileri iyi, yan etkileri katlanılabilir düzeydedir. Düşük dozla  başlanıp alınan  yanıta  göre   doktor tarafından  düzenlenir. Etki  alınamaması  halinde psikostimulan olmayan ilaçlar kullanılabilir.

  • İzlenme :6.257