TAKINTI

Obsesyon (saplantı) nedir? Obsesyon kişinin rahatsız edici bulduğu çoğu zaman istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan, yineleyici, belirgin sıkıntıya yol açan düşünce, dürtü ya da düşlemlerdir.

Kompülsiyon (zorlantı) nedir?Kişi tarafından aşırı ya da anlamsız olduğu bilinen, obsesyona bir tepki olarak ya da olmasından korkulan şeyi önleme amacına yönelik olarak yapılan düşünce ve hareketlerdir.

  • Düzene koyma
  • Sık sık kontrol etme
  • Birtakım sözcükleri sessiz bir biçimde söyleyip durma
  • Sayı sayma gibi

Saplantı-zorlantı bozukluğunun başlama yaşı ortalama 21’dir. Hastaların %65’inde bozukluk 25 yaşından önce, %15’inde 65 yaşından sonra başlar. Görülme sıklığı %1-2 civarındadır. obsesyonlar ve kompülsiyonlar hastada aşırı zaman kaybına, işlerini yapmakta zorlanmaya ya da yapamamaya, sosyal yaşantısında bozulmaya yol açar.

 

Eşlik eden ruhsal bozukluklar

 

Depresyon

Anksiyete bozukluğu

Yeme bozukluğu

Alkol bağımlılığı

 

Tedavisi nasıl yapılır?

 

Sürekli el yıkama OKB genellikle dalgalanmalarla seyreden, kronik, yaşam boyu sürebilen bir hastalıktır. Hastalar genellikle belirtilerin başlamasından yıllar sonra doktora başvururlar. Günümüzde bu hastalığın tedavisinde oldukça etkili olan ilaçlar mevcuttur. Ancak ilaç tedavisi uzun sürelidir. Tedavi ile belirtiler tamamen ortadan kalkmayabilir, ancak hastada önemli oranda rahatlama sağlar. Bir diğer tedavi yöntemi davranışçı tedavilerdir. Yaşayarak maruz bırakma ve tepkiye engel olma gibi teknikler etkilidir. İlaç ve davranışçı tedavi birlikte kullanılabilir.

  • İzlenme :5.841