ENGELLİLERDE REHABİLİTASYON

PROJENİN ADI

Zihinsel ve bedensel engelli ergenlerde rehabilitasyon ve meslek edindirme projesi

PROJENİN ÖZETİ

Proje merkezi  Hollanda’da bulunan ve dezavantajlı gruplarla ilgili uluslar arası projeler yürüten Healthy Progress ile Elazığ’da faaliyet gösteren Pedatem Sağlık ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti tarafından planlanmıştır. Finansmanı Hollanda MATRA fonu tarafından sağlanmaktadır. Her iki şirket projenin Türkiye’de on beş şubesiyle kısa adı ZİÇEV olan Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı Elazığ şubesinde  (ELZEREM)  uygulanmasına karar vermiştir. 2009 yılında MATRA tarafından  onaylanan proje 1 Ocak 2010 tarihinde resmi olarak  başlatılmıştır. Projenin eğitim desteği Hollanda’nın bu  alanda en  önemli  kuruluşlarının başında gelen Heliomare çalışanları  tarafından  sağlanmaktadır. Projen kapsamında ELZEREM’de eğitim ve rehabilitasyon  hizmetleri için gerekli  atölyeler kurulması planlanmış  ve Eylül 2011 de bu  atölyelerin kurulumu  tamamlanmıştır. Proje süresince 0 engelli  bireyin rehabilitasyonu, ayrıca bunlara eğitim verecek 10 kişilik bir  eğitici  grubun  eğitilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Healhy Progress ve Heliomare çalışanlarından  oluşan 3-4 kişilik ekipler yılda 6 kez Elazığ’a gelerek  kurulum ve eğitim çalışmalarını  yürütmüştür. 10 yaş  üstü ergen engellilerden  oluşan  gruptan  bir  kısmının  mesleki  eğitimle çeşitli işlere yerleştirilmesi  amaçlanmaktadır.  Ayrıca ELZEREM imkanlarının elvermesi  halinde il  dışından  gelen  bazı  özürlü  bireylere konaklama imkanı sağlanması düşünülmektedir.

PROJENİN SÜRESİ

Projenin resmi süresi  3   yıl  olup başlama tarihi 1 Ocak 2010 dur.

PROJENİN HEDEFLERİ

Zihinsel ve bedensel  engellilik birey, aile ve toplum üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Ülkemizde özürlü  bireylerin  sosyal yaşama ve iş yaşamına katılım imkanları  son  derece  kısıtlıdır. Engellilik, yoksulluk ve eğitim eksikliği birbirini olumsuz etkileyen bir   kısır döngüdür. Aileler çoğu zaman yetersizlik ve suçluluk duyguları  ile çeşitli  ruhsal  problemler yaşamaktadır. Özürlüler yasalardan kaynaklanan haklarının yeterince bilincinde  değildir. Eğitim desteğinden  yeterince  yararlanamamaktadır. Çeşitli özürlü gruplarının  eğitimi  için  özürlülerin ihtiyaçlarına göre planlanmış yeterli  eğitim  kuruluşu bulunmamaktadır. Bu  nedenle  bir  meslek ve iş  edinme  imkanları  oluşmamaktadır. Ülkemizdebir  çok  özürlü bırakın  bir meslek  edinmeyi  sosyal  yaşama katılmaktan  bile  mahrumdur. Tüm  bu  gerçeklerden  yola  çıkarak proje  için  şu  hedefler belirlenmiştir.

Elazığ’da yaşayan  ergen  engellilere rehabilitasyon  hizmeti  sağlamak

Kaliteli zaman geçirebilecekleri atölyeler kurmak

Bu atölyelerde bır   kısmına  meslek  eğitimi  yada   çeşitli işler  yapabilme  becerisi  kazandırmak

Elazığ’da engellilerin  ihtiyaçlarına göre  dizayn  edilmiş Avrupa standartlarına yakın,  içerisinde çeşitli atölyeler barındıran  bir  eğitim  merkezi  oluşturmak

Engelliler ve   ailelerinin  üzerindeki  ruhsal  ve   sosyal baskıyı  azaltarak onların  daha çok  sosyal  yaşama  katılımını  sağlamak

ELZEREM’de gelecekte bu  alanda  hizmet vermeyi  sürdürecek en az  on  kişilik   bir   eğitim  ekibi  yetiştirmek.

Toplumun her kesim ile iletişime geçerek yazılı, görsel ve sanal medya aracılığı ile toplumu özürlülerin sorunları hakkında duyarlı kılmak ve desteklerini sağlamak

Yeterli ekonomik destek sağlanması halinde ELZEREM’de yarım kalmış binanın tamamlanarak il dışında kalan, Elazığ’a geldiğinde konaklama imkânı bulamayan engellilere ve konaklama imkânı sağlamak

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

ELZEREM’de eğitim gören 50 ergen engelli

ELZEREM çalışanları

Elazığ ve ilçelerinde yaşayan engelliler ve aileleri

ZİÇEV’in diğer illerde bulunan şubeleri

Elazığ Halkı

PROJENİN ORTAKLARI

Healthy Progress,  Hollanda

Heliomare Fiziksel  Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi, Wijk ann Zee Hollanda

Pedatem Sağlık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti, Elazığ Türkiye

ZİÇEV Elazığ Şubesi (ELZEREM)

PROJENİN YÖNETİM  ŞEMASI

PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Elazığ Valiliği

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü

Elazığ Sağlık Müdürlüğü

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti

Kanal E Televizyonu

ZİÇEV Zihinsel Engelliler Eğitim Vakfı

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Elazığ Şubesi

Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği

PROJEDE GELİNEN DURUM

1 Ocak 2010 tarihinde çalışmalarına başlanan proje planlandığı gibi devam etmektedir. Toplam 900 metrekarelik bir alanda; Seramik ve çanak-çömlek atölyesi, bilgisayar ünitesi, mutfak ünitesi, marangoz ve ahşap atölyesi, mozaik dizgi atölyesi ve seradan oluşan toplam 6 birim tamamlanarak 10 Eylül 2011 tarihinde Elazığ Valisi Muammer Erol’un da katılımı ile resmi açılışı yapılarak hizmete açılmıştır. Engelli  grupları  kolay ve   zor  gruplar  olarak  belirlenmiş ve eğitimleri  başlamıştır. Her iki  ayda bir   Hollanda’dan gelen  eğitim  grubu  çalışmalarına   planlandığı  gibi  devam  etmektedir. Nizan 2011 de Elzerem’den 8 kişilik  grup  Hollanda’da Heliomare ve bağlı  birimlerinde bir  haftalık  eğitim programına katılmıştır. Nisan  20012 de 6   kişilik  yeni  bir   grubun eğitim gezisi  planlanmış ve  işlemleri  tamamlanmıştır. Engelileratölyelerde   beklenenin  üzerinde  bir  istek  ve motivasyon  ile  çalışmaktadır. Resmi  süresi 31 Aralık 2012 de tamamlanan proje bundan  sonraki  dönemde Elzerem’in  başarılı çalışmaları  ile   ilerlemeye devam edecektir.

Misyonumuz benzer projelerle aramızda yaşayan her engelli grubuna hayatı mutlu yaşatmaktır.

Dr. Ömer Deniz  

Proje Koordinatörü

  • İzlenme :2.422