TEST UYGULAMALARI

 • Hamilton Depresyon Ölçeği
 • Beck Depresyon ölçeği
 • Anksiyete Ölçekleri
 • Sosyal Fobi Ölçeği
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği
 • Mini Mental Durum Testi
 • SCL 90 Belirti Tarama Testi
 • Tematik Algı Testi
 • MMPI Kişilik Testi

 

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN YAPILAN TESTLER

 • Cümle Tamamlama Testi
 • Öğretmen Değerlendirme Formu
 • Anne Baba Değerlendirme Ölçeği
 • Çocuklar İçin Tematik Algı Testi

GELİŞİMSEL TESTLER

 • AGTE ( ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ )

  0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bir değerlendirme sağlar.

 • METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

 • 1.sınıfa başlayacak çocuklar için geliştirilmiş çocukların okula hazır olup olmadığını öngörmek adına geliştirilmiş okul olgunluğu testidir.

 • ZEKA TESTLERİ

 • WİSC-R Zekâ Testi *  (* Bu test WİSC-R testi sertifikası olan psikolog tarafından yapılmakta ve ayrıca ücretlendirilmektedir.)
 • RAVEN PROGRESİF MATRİSLER TESTİ

  5-14 yaş aralığındaki çocuklar için muhakeme, soyutlama, akıl yürütme gibi zihinsel aktivitelerin ölçülmesini sağlayan bir zeka testidir.

  CATELL 2-A ZEKA TESTİ

  7,6-14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen 4 alt alandan oluşan bir zeka testidir.

  DİKKAT TESTLERİ

 • MOXO DİKKAT TESTİ: Bilgisayar ortamında  online  olarak sertifikalı  psikolog tarafından uygulanan  bir  testtir. 

 • BURDON DİKKAT TESTİ

  10 yaş ve üzeri çocuklara uygulanabilen özellikle 7. ve 8. Sınıf gibi sınavlara hazırlık dönemlerinde kullanılabilen bir dikkat testidir.

  D2 DİKKAT TESTİ

  9-60 yaş aralığındaki tüm bireylere uygulanabilen geniş yelpazeye sahip bir dikkat testidir.

 • İzlenme :2.272