DEPRESYON TESTİ

Bu test DSM 4 TR depresyon kriterleri dikkate alınarak hazırlanmış tarama amaçlı bir test olup tanı koyma amacı ile kullanılamaz. Son iki haftanızı düşünerek aşağıdaki her bir soru için kendinize en uygun seçeneği işaretleyiniz.