SOSYAL FOBİ TESTİ

Bu test sosyal fobide en sık görülen sorunlar dikkate alınarak hazırlanmış tarama amaçlı bir test olup tanı koyma amacı ile kullanılamaz.Yaşamınızda karşılaştığınız aşağıdaki durumlarla karşılaştığınızda nasıl davrandığınız ve ne tür tepkiler verdiğinizi her bir soru için kendinize en uygun seçeneği işaretleyerek cevaplayınız.