TAKINTI SAPLANTI ZORLANTI TESTİ

Bu test Takıntı Saplantı Zorlantı rahatsızlığı nedeni ile merkezimize başvuran hastaların en sık dile getirmiş oldukları şikâyetler dikkate alınarak kişileri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmış tarama amaçlı bir test olup tanı koyma amacı ile kullanılamaz. Lütfen aşağıdaki rakamlarla ifade edilen cümleleri okuyarak kendinize göre EVET ya da HAYIR şeklide cevaplayınız.